Vi tilbyder

Reparationer

FA-BYG har stor erfaring med alle former
for reparationer, både for private og for erhvervskunder.
Reparation eller justering af døre og vinduer

Vinduer der ikke åbner eller lukker ordentligt, eller en dør der binder, kan skyldes flere ting. Dørens tyngde og almindelig slitage kan have løsnet skruerne, eller hængsler kan være rustent eller blevet vredet skæve. Vinduer, døre eller karme kan også have ”sat sig” på grund af fugtpåvirkninger.

Reparation, omlægning eller udskiftning af låse

Mange låse er i dag for gamle eller for slidte og lever derfor ikke op til nutidens krav om sikkerhed. Men det er nemt at gøre noget ved sikkerheden. For at begrænse risikoen for indbrud i hjemmet, bør man foretage udskiftning af låse ca. hvert 10. år.
Vi er klar til hurtig hjælp til udskiftning af lås – om du skal have skiftet en enkelt slidt lås, eller hele virksomhedens låsesystem.

Reparation af tag

Huller i taget kan give store skader. Taget er normalt en mere udsat overflade, hvor der kommer markant mere vand, end på ydervæggene. Derfor kan utætheder i tagbelægningen være meget kritiske. Det kan føre til større fugtskader i f.eks. lofter, angreb af skimmelsvampe og nedbrydning af spær og lægter i tagkonstruktionen.
Med jævne mellemrum bør man få kigget taget efter for utætheder og skader, da det kan spare dig for unødige bekymringer.
Vi kan hjælpe dig med at udbedre tagets ømme punkter – knækkede, nedblæste eller forskubbede tagsten, så det igen beskytter mod vind og vejr.

Glasudskiftning

En punkteret termorude er ikke særlig køn at kigge på, men derudover påvirker det også termorudens isoleringsevne og det er derfor altid en god idé at få den skiftet.
Du kan også energiforbedre dit hus ved at udskifte de gamle termoruder med nye energiruder. Det er billigere og nemmere end at skifte hele vinduet ud. Energiruder holder på varmen dobbelt så godt som almindelige termoruder og forbedrer indeklimaet mærkbart.
Vi leverer og monterer termoruder i alle størrelser og former og skifter både det lille kældervindue og den store butiksrude.
I tilfælde af indbrud, hærværk eller anden glasskade er vi også hurtig klar til at udbedre skaden på en faglig korrekt måde.