Vi tilbyder

Reparation af tag

Reparation af tag med FA-Byg

Huller i taget kan give store skader. Taget er normalt en mere udsat overflade, hvor der kommer markant mere vand, end på ydervæggene. Derfor kan utætheder i tagbelægningen være meget kritiske. Det kan føre til større fugtskader i f.eks. lofter, angreb af skimmelsvampe og nedbrydning af spær og lægter i tagkonstruktionen.
Med jævne mellemrum bør man få kigget taget efter for utætheder og skader, da det kan spare dig for unødige bekymringer.
Vi kan hjælpe dig med at udbedre tagets ømme punkter – knækkede, nedblæste eller forskubbede tagsten, så det igen beskytter mod vind og vejr.

Men alle materialer har dog en begrænset levetid, hvorefter de er nedslidte. Derfor skal alle tage udskiftes på et tidspunkt. 

Tidspunktet for udskiftning er meget afhængigt af hvilke materialer, der har været anvendt, af hvilken kvalitet og om det har været korrekt monteret/oplagt.

Levetid (garantiperiode iht. Producent):
– Bølgeeternitplader (uden asbest) levetid: 15 år
– Tagpap levetid: 15 år
– Ståltag, Metrotile, levetid: 40 år
– Tagsten, Jacobi, levetid 30 år

FA-BYG er specialister i både reparation og udskiftning af tag. Kontakt os og vi finder sammen den tagløsning, der passer bedst til dine bygninger